DEN HAAG - Als het aan minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) ligt, krijgen politieagenten en rijksambtenaren er in 2011 geen geld bij.

De PvdA-bewindsvrouw roept werkgevers in andere overheidssectoren, zoals defensie, provincies en gemeenten, op ook deze zogeheten nullijn te volgen.

Een woordvoerder van de minister bevestigde vrijdag een bericht daarover in de Volkskrant. Ter Horst moet haar inzet voor de onderhandelingen met de vakbonden over nieuwe cao's nog officieel aan de partijen voorleggen.

De politie en de rijksoverheid vallen rechtstreeks onder Binnenlandse Zaken. Deze cao's lopen tot en met 2010.

Bevriezen

In het voorjaar twijfelde Ter Horst nog over het nut van loonmatiging bij de overheid. Haar collega Piet Hein Donner (Sociale Zaken) had de vakbeweging kort daarvoor al wel gevraagd de lonen te bevriezen.

Het kabinet liet in maart weten 3,2 miljard euro aan besparingen te hebben ingeboekt voor 2011 door de nullijn te hanteren voor salarissen in de collectieve sector.

Moeizaam

Bij de gemeenten zijn al maanden onderhandelingen gaande over een nieuwe cao voor ambtenaren, maar die verlopen moeizaam. De vakbonden hebben het eindbod afgewezen. Ze eisen 1,5 procent meer loon, maar volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is er geen ruimte voor een loonsverhoging voor de 185.000 gemeenteambtenaren.

Bijna de helft van de gemeenteambtenaren is bereid actie te voeren, blijkt uit een enquête van het weekblad Binnenlands Bestuur onder ruim 4000 ambtenaren.

De voorkeur gaat uit naar werkonderbrekingen. Een kwart van de ambtenaren die actie wil voeren, wil staken.