WOGNUM - DSB Bank en de Stichting Steunfonds Probleemhypotheken hebben donderdag een akkoord getekend over de manier waarop klachten over de bank worden afgewikkeld.

Dit maakten beide partijen bekend.

Ze kunnen zich vinden in de aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening, Jan Wolter Wabeke.

Hij boog zich over klachten van mensen die zeiden gedupeerd te zijn door de bank, en voerde intensief overleg met de directie van DSB Bank en met het Steunfonds.

Oplossing

De ombudsman doet aanbevelingen over de manier waarop tot een oplossing kan worden gekomen. Het gaat daarbij onder meer over de wijze waarop (opnieuw) de waarde van een woning wordt vastgesteld en de maximale leencapaciteit.

Ook beveelt de ombudsman aan dat klanten kapitaalverzekeringen en koopsompolissen kunnen beëindigen.

Normen

Wabeke heeft in feite algemene normen tot uitgangspunt genomen. Voor mensen die op te hoge maandlasten zijn gejaagd moet de ''leencapaciteit objectief worden vastgesteld'' aan de hand van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen.

Voor zogeheten schrijnende gevallen, zoals mensen die het buiten hun schuld met een heel laag inkomen moesten gaan doen, gaat de zogeheten Nibud-norm gelden.

Faillissement

Het akkoord komt een dag nadat de Stichting Hypotheekleed van Pieter Lakeman, die ook opkomt voor gedupeerden, zei aan te sturen op een faillissement van DSB Bank. Dat zou ertoe moeten leiden dat de gedupeerden, als schuldeisers in het faillissement, geld terug zouden krijgen van de bank.