DEN HAAG - Een paar honderd apothekers hebben donderdag gedemonstreerd in Den Haag. Ze riepen de Tweede Kamer op een eind te maken aan nieuw beleid waarbij apothekers veel minder geld krijgen voor de medicijnen die ze aan patiënten leveren.

De apothekers voorzien faillissementen en ontslagen onder het personeel. Ook zal de kwaliteit van de medicijnverstrekking aan de patiënten minder worden, stellen ze.

Bonussen

De problemen spelen al enkele jaren. Toch krijgen de apothekers tot nu toe nauwelijks steun. De meeste apothekers hebben de afgelopen jaren zeer goed verdiend, onder meer omdat ze bonussen kregen van medicijnfabrikanten.

Veel fracties in de Tweede Kamer vinden dat de apothekers genoeg vlees op de botten hebben om de daling van de inkomsten op te kunnen vangen.

Volgens apothekersorganisaties zijn de reserves echter op. Bovendien zouden jonge apothekers, die veel hebben moeten investeren in hun bedrijven, het hoofd niet meer boven water kunnen houden.

Zorgverzekeraars

Donderdag overlegde de Tweede Kamer over de kwestie. Een Kamermeerderheid vindt dat het beleid van de zorgverzekeraars aan het doorschieten is.

Tot nu toe zag de Kamer dit beleid van de zorgverzekeraars als een probaat middel om de te hoge inkomsten van de apothekers af te romen. De apothekers staken hoge bedragen aan kortingen en bonussen die ze kregen van medicijnfabrikanten in eigen zak. Daardoor werd er te veel geld aan geneesmiddelen uitgegeven.

Nadelen

Maar een meerderheid van de Kamer ziet nu de nadelen van het strikte beleid van de verzekeraars: apothekers moeten veel verschillende medicijnen in voorraad hebben, de goedkoopste geneesmiddelen zijn vaak niet leverbaar en patiënten moeten te vaak van middel wisselen. Ook zijn de apothekers teveel tijd kwijt aan administratie van alle verschillende medicijnen.

Minister Ab Klink (Volksgezondheid) zei oog te hebben voor de praktische problemen, maar wees erop dat vergoeding van het goedkoopste medicijn er wel voor heeft gezorgd dat geneesmiddelen veel minder geld opslokken.

Hij noemde het beleid van der zorgverzekeraars een 'breekijzer' om het systeem van kortingen en bonussen te doorbreken. ''Er zat ongelooflijk veel lucht in.''

Kaalslag

Dat apothekers door de goedkopere medicijnen het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden, ging er bij de minister niet in. Klink voert aan dat er vorig jaar nog genoeg nieuwe apotheken de deuren hebben geopend. ''Er is geen sprake van een kaalslag.''

Vergoeding

In zijn ogen hoeft de vergoeding die apothekers per recept krijgen niet omhoog. De apothekers vinden het tarief te laag, maar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelde vorig week dat de prijzen per verpakking hoog genoeg zijn.

De Tweede Kamer wees alleen op de problemen van jonge apothekers; het bedrag dat ze op tafel moeten leggen om een praktijk over te nemen is sterk gestegen.

Onderhandelen

Klink wil in 2011 af van de vergoedingen per recept. De apothekers krijgen niet meer per verpakking betaald, maar kunnen met de zorgverzekeraars onderhandelen over de prijs die ze krijgen voor de zorg die ze leveren.

Klink beloofde de Kamer de voorwaarden die daarvoor gaan gelden nog verder uit te werken voor hij dit systeem gaat invoeren.

Apothekers de straat op