AMSTERDAM - Ouderenregelingen zoals extra verlofdagen voor 55-plussers worden afgeschaft. Dat zijn de vakbonden en werkgevers overeengekomen, schrijft het Nederlands Dagblad donderdag.

In de jaren tachtig werden verschillende regelingen ingevoerd met het doel ouderen minder te laten werken.

De bedoeling was dat zo meer ruimte voor jongeren op de arbeidsmarkt ontstond. De jeugdwerkloosheid was toen hoog.

In plaats van de verlofdagen voor ouderen worden nu extra verlofdagen voor alle werknemers ingevoerd. Werknemers die ouder zijn dan 55 jaar behouden volgens de krant hun rechten.

Werknemers die iets jonger zijn worden deels gecompenseerd. Ouderen die van baan wisselen verspelen hun rechten.