AMSTERDAM - De kabinetsdoelstelling om twintig procent energie te besparen in 2020 kan alleen worden gehaald als consumenten samen 48 miljard investeren.

Tegenover de investering van bijna 6400 euro per huishouden in tien jaar staat dat ze dan wel jaarlijks gemiddeld bijna 1100 euro besparen. Dat blijkt uit onderzoek van De Nationale DenkTank.

Om de gewenste energiebesparing te behalen is een grote gedragsverandering nodig, concludeert de adviesorganisatie. De consument is essentieel voor het bereiken van de milieudoelstellingen van het kabinet.

Hoewel consumenten zelf slechts 24 procent van het energiegebruik voor hun rekening nemen, zijn ze de drijvende kracht voor het ontwikkelen van nieuwe energiebesparende producten. Daarnaast is de consument nodig voor draagvlak voor energiebesparende maatregelen van de overheid, stelt de denktank.

Jonge mannen

Uit een onderzoek in opdracht van de denktank blijkt dat er veel draagvlak is voor energiebesparing, maar mensen toch niet zoveel doen als ze zouden willen. Het zijn vooral jonge, mannelijke huurders uit de stad die het laten afweten op het gebied van energiebesparing.

De denktank biedt woensdag een analyse van de energieconsument aan aan milieuminister Jacqueline Cramer en een team van deskundigen. De denktank gaat zich de komende maand samen met de PvdA-bewindsvrouw en de experts buigen over praktische oplossingen.

Deze moeten op 12 december worden gepresenteerd.