DELFT - Werkgeversorganisatie MKB-Nederland wijst een akkoord met het kabinet en de vakbonden over loonmatiging af als alleen valt te praten over verzachten van de VUT- en prepensioenplannen. "Wij maken ons als werkgevers ook grote zorgen over het WAO-dossier. Het kabinet moet zich niet te gauw rijk rekenen", aldus MKB-voorzitter L. Hermans donderdag. Hij verwijt het kabinet een pokerspel te spelen.

De ministers De Geus (Sociale Zaken), Zalm (Financiën) en Brinkhorst (Economische Zaken) voeren vrijdag met sociale partners voorbereidende gesprekken voor het najaarsoverleg tussen het kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties op 14 oktober. MKB-Nederland wil dat werknemers fiscale ondersteuning houden bij het sparen voor vroegpensioen vanaf 63 jaar en vanaf 61 jaar voor deeltijdpensioen. Het kabinet overweegt deeltijdpensioen alleen nog fiscaal te stimuleren om ouderen langer aan het werk te houden.

Volgens Hermans is het verzachten van de ingrepen in het vroegpensioen vooral belangrijk om de vakbeweging gunstig te stemmen voor loonmatiging. Zowel werkgevers als het kabinet vinden dat de lonen de komende twee jaar moeten worden bevroren. De MKB-voorman benadrukt dat het voor de middelgrote en kleine ondernemers echter een hard punt is dat het kabinet ook gas terugneemt in de WAO- en Ziektewetplannen.

Volgens Hermans betekenen de WAO- en Ziektewetplannen een lastenverzwaring van circa 2 miljard euro voor het bedrijfsleven. Vanaf volgend jaar moeten werkgevers twee jaar in plaats van een jaar loon van zieke werknemers doorbetalen. Ook zijn werkgevers extra geld kwijt aan premies, omdat ze het loon van gedeeltelijk arbeidsongeschikte personeelsleden moeten aanvullen.

Bovendien moeten ondernemers zich voortaan verzekeren voor risico's op beroepsziekten in hun bedrijf. Hermans hekelt het besluit van het kabinet om de Pemba (werkgeversboete voor werknemers in de WAO) voorlopig te handhaven. Aan deze regeling zouden bedrijven jaarlijks ruim 3 miljard euro kwijt zijn.

Uiteindelijk zal het nieuwe WAO-stelsel ondernemers wel geld opleveren, omdat de instroom van nieuwe arbeidsongeschikten daalt. Dan kunnen ook de premies omlaag. Hermans: "Dat is pas in 2007 te verwachten. Voor de korte termijn hebben we daar niks aan. Dit beleid bedreigt een economisch herstel, want ondernemers kunnen die extra kosten nu echt niet dragen. Het kabinet moet ons helpen deze periode te overbruggen."