BRUSSEL - De Europese Commissie stelt een werkgroep in om te bekijken hoe de melkprijs stabieler kan worden. EU-commissaris Mariann Fischer Boel (Landbouw) heeft dat maandag gemeld aan een ingelaste vergadering van ministers van Landbouw van de EU-landen.

Brussel reageert daarmee op de grote bezorgdheid over de historisch lage handelsprijs voor melk.

De prijs die de boeren krijgen is in een jaar bijna gehalveerd tot 20 cent per liter. Melkveehouders zeggen zo failliet te gaan. Ze betogen al maanden voor lagere melkquota en ingrijpende maatregelen.

Ontevreden

De boeren reageerden maandag zeer ontevreden op de uitkomst. ''Teleurstellend dat de Europese Commissie er niet in slaagt verdergaande maatregelen te nemen'', zei voorzitter Padraig Walshe van de Europese boerenorganisatie Copa-Cogeca, waarvan ook LTO Nederland deel uitmaakt.

Bijna duizend boeren van onder meer de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) betoogden maandag met vele tractoren voor het EU-gebouw. In de regen lieten ze rotjes knallen, gooiden met eieren en melk naar de vele agenten en blokkeerden een snelweg met tractoren.

Maatregelen onnodig

Ingegeven door de maandenlange protesten hadden ministers van Frankrijk en enkele andere EU-landen maandag wel gepleit voor extra Brusselse steun. Maar hun ideeën voor hogere EU-subsidie voor opslag en export van melk, stuitten op een onverzettelijke EU-commissaris.

Volgens de EU-commissaris zijn extra maatregelen niet nodig: de melkprijs is inmiddels iets gestegen van 20 naar 26 cent. Ze schreef die stijging toe aan haar eerdere maatregelen. Ze subsidieert al enige tijd de export en opslag. Die regelingen worden 19 oktober verlengd.

Verburg

De EU-commissaris kreeg volle rugdekking van minister Gerda Verburg (Landbouw). ''Het goede nieuws is dat nu duidelijk is dat de maatregelen die zijn getroffen hun vruchten afwerpen'', zei Verburg, die sprak over een stijging van 20 procent sinds maart.

De minister meende dat niemand de verwachting kon hebben dat er maandag nieuwe maatregelen zouden worden genomen. Voor Verburg was het EU-overleg maandag over de melkcrisis helemaal niet nodig. ''Ik ben niet degene die deze vergadering heeft uitgeschreven. Maar ik ben zo beleefd om te komen.''

Ze ontkende dat ze hard was voor de melkveehouders. ''Het is mijn opdracht als minister om bezig te zijn met het toekomstperspectief van de sector''. Verburg wil daarbij niet zozeer kijken naar de dagprijs van producten, maar naar de trends op middellange en lange termijn.

SP

Ook in het Europarlement, dat na 2009 gaat meestemmen over het landbouwbeleid, klinkt teleurstelling. ''Nee, deze werkgroep is zeker niet voldoende, ik zie dit als een doekje voor het bloeden'', zegt SP-Europarlementslid Kartika Liotard.

''De EU moet de grote supermarkten aanpakken: die strijken nu veel winst op die bij de boeren terecht zou moeten komen. Snelle directe maatregelen zijn noodzakelijk om de ondergang van veel melkveehouders te voorkomen.''

Boerenprotest 5 oktober