LIJNDEN - De loonsverhoging van vaste medewerkers van uitzendbureaus is voor een deel afhankelijk van de economische omstandigheden in de branche. De 23.000 medewerkers krijgen in ieder geval per 1 juli 2010 1 procent meer loon.

 Ook zijn de bonden en uitzendkoepel ABU in de cao-onderhandelingen overeengekomen dat zij nog eens 1,5 procent erbij krijgen wanneer de uitzendmarkt zich herstelt.

Wanneer zes maanden achtereen het aantal uitzenduren gemiddeld met 5 procent groeit vergeleken met dezelfde periode in het voorgaande jaar, gaat deze loonsverhoging in.

''Dat moment komt sowieso een keer'', zegt vakbondsbestuurder Mariëtte Patijn van FNV Bondgenoten. Dat kan binnen de looptijd van de cao zijn (van januari 2009 tot april 2011), maar ook daarna.

Marktmonitor

In de uitzendsector is het mogelijk deze afspraak te maken, omdat daar de marktmonitor bestaat die ontwikkelingen in de sector bijhoudt, aldus Patijn. Ook onafhankelijke derden zijn bij die monitor betrokken.

Zij wijst erop dat de uitzendmarkt in slechte tijden de eerste klap krijgt. Maar ook het herstel dient zich daar als eerste aan, en als dat komt, gaat het herstel in de uitzendmarkt ook hard.

Voor andere sectoren is zo'n voorwaardelijke loonsverhoging niet geschikt, aldus Patijn.