DEN HAAG - De overheidsschuld is in de eerste zes maanden van dit jaar met ongeveer 10 miljard euro gestegen naar ruim 356 miljard.

Dat blijkt dinsdag uit cijfers van het CBS. De schuldquote bedroeg 61,1 procent van het bruto binnenlands product, waarmee Nederland de Europese bovengrens van 60 procent overschrijdt.