DEN HAAG - Arthur Docters van Leeuwen gaat de Nederlandse Orde van Advocaten adviseren over hoe er beter toezicht kan worden uitgeoefend op advocaten. Dat heeft de orde maandag bekendgemaakt.

Het advies van Docters van Leeuwen, dat naar verwachting eind dit jaar uitkomt, zal zijn gebaseerd ''op een feitenonderzoek en ook op een vergelijkend onderzoek naar de wettelijke grondslag, organisatie en praktijk van toezicht op de advocatuur in enkele omringende landen'', aldus de orde.

Docters van Leeuwen was eerder voorzitter van het College van procureurs-generaal, de top van het Openbaar Ministerie. In 1999 werd hij voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten, een functie die hij uitoefende tot 2007.