RIJSWIJK - De nieuwe vakbond voor leraren in het voortgezet onderwijs, Leraren in Actie (LIA) komt maandag, de door de VN uitgeroepen 'dag van de leraar', in Den Haag met zijn plannen.

LIA maakt zich naar eigen zeggen zorgen over de kwaliteit van het voortgezet onderwijs in Nederland. Ook laakt de bond de afwachtende houding van de overheid en sociale partners.

Volgens LIA voorzitter Peter Althuizen is een nieuwe lerarenvakbond hard nodig. Leraren zijn momenteel vertegenwoordigd in bonden als de Algemene Onderwijsbond (AOb) of CNV onderwijs.

''De bonden hebben vorig jaar bij de publicatie van het SER adviesrapport een gouden kans gemist. Een jaar later is de werkdruk is nog steeds te hoog en wordt het lerarentekort verdoezeld door het inzetten van onbevoegde, onderbevoegde of anders bevoegde leraren'', zegt Althuizen.

Zelf actie ondernemen

De overheid en de bonden zijn te makkelijk over deze problematiek gestapt. ''Het is tijd dat leraren niet afwachten maar zelf actie ondernemen'', aldus Althuizen.

Bij wijze van officiële aftrap heeft de nieuwe bond minister van Onderwijs Ronald Plasterk uitgenodigd om een les te verzorgen voor een groep leerlingen en leraren. In de Suze Groenewegzaal in het gebouw van de Tweede Kamer geeft 'leraar' Plasterk maandag les over hoe het is om minister te zijn.

De les valt samen met de dag van de leraar, de eerste dag van de Nationale Onderwijsweek. Tijdens deze week willen organisaties uit het onderwijs positieve aandacht vragen voor de sector en voor zichzelf. De Aob bezoekt deze week meerdere scholen in het land om meer leden te werven.