DEN HAAG - Regeringspartij PvdA sluit zich niet zonder meer aan bij het voorstel van de vakbeweging om in de AOW een flexibele pensioenleeftijd te introduceren.

Dat maakte PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) vrijdag duidelijk na afloop van de ministerraad.

Klijnsma betoogde samen met CDA-minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) dat het kabinet alles meeneemt in de besluitvorming over verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar.

Daarbij wezen ze ook op de uiteenlopende standpunten van werkgevers en vakbonden. Volgens Donner wordt nog deze maand een besluit genomen.

Keuzevrijheid

Fractievoorzitter Mariëtte Hamer van de PvdA in de Tweede Kamer pleit al een tijd voor keuzevrijheid voor mensen over wanneer ze met pensioen kunnen bij verhoging van de AOW-leeftijd.

De vakcentrales FNV, CNV en MHP hebben daartoe een voorstel gedaan, waarbij de AOW-uitkering bij 65 jaar op peil blijft.

Het overleg tussen werkgevers en de vakbeweging in de Sociaal-Economische Raad (SER) over een AOW-advies aan het kabinet is deze week mislukt.

Uitkering

De ondernemers zeiden best te willen praten over een flexibele pensioenleeftijd, maar dan alleen als de uitkering bij 65 jaar verlaagd wordt. Liever willen de werkgevers de pensioenleeftijd in 2025 in één klap verhogen naar 67 jaar.

Dat de SER niet met een advies is gekomen, betekent volgens premier Jan Peter Balkenende dat ''het kabinet aan zet is''.

Besluit

Hij wees op het besluit dat het kabinet dit voorjaar heeft genomen met coalitiefracties CDA, PvdA en ChristenUnie in de Tweede Kamer over verhoging van de AOW-leeftijd.

''Ik weet niet wat het exacte standpunt van mevrouw Hamer en de PvdA is. Maar afspraak is afspraak.''