DEN HAAG - Het kabinet komt over hooguit een aantal weken met een besluit over verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar. Daarin moeten in ieder geval de belangrijkste contouren staan hoe de AOW-leeftijd moet worden opgetrokken.

Ook moet daarin wat staan over de extra aandacht die nodig is voor zware beroepen en de gevolgen voor de aanvullende pensioenen.

Dat zei staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) donderdag na overleg met premier Jan Peter Balkenende, minister Wouter Bos (Financiën) en minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken).

Onderhandelingen

Het overleg was volgens Donner bedoeld om de stand van zaken op te nemen, nadat woensdag de onderhandelingen over de toekomst van de AOW tussen werkgevers en de vakbeweging in de Sociaal-Economische Raad (SER) waren mislukt.

De CDA-minister zei woensdagavond direct al dat het kabinet snel een knoop zal doorhakken.

Teleurstellend

Klijnsma noemde het teleurstellend dat de sociale partners er niet in zijn geslaagd om voor 1 oktober een gezamenlijk advies te geven aan het kabinet over de oudedagsvoorziening.

''Nu is het kabinet aan zet'', aldus de PvdA-bewindsvrouw.

Verdeeld

Donner gaf nog aan dat ondanks de verdeeldheid tussen werkgevers en vakbonden het kabinet de verschillende standpunten zal meewegen in de besluitvorming.

Dat geldt volgens hem ook voor het pleidooi van fractievoorzitter Mariëtte Hamer van PvdA in de Tweede Kamer voor keuzevrijheid voor mensen over de leeftijd dat ze met pensioen willen gaan.

Keuzevrijheid

Ook de vakcentrales FNV, CNV en MHP gaan uit van keuzevrijheid in hun gezamenlijke voorstel voor een flexibele AOW-leeftijd. Mensen kunnen zelf uitmaken of zij met 65 jaar, 70 jaar of ergens daartussen in gebruik gaan maken van de AOW.

Volgens het voorstel moet de uitkering wel op peil blijven voor mensen die op hun 65e stoppen met werken.

Werkgevers

Werkgevers willen liever dat de pensioenleeftijd in 2025 in één klap wordt verhoogd. Voorzitter Bernard Wientjes van ondernemersorganisatie VNO-NCW heeft de afgelopen dagen aangegeven best te willen praten over een flexibele AOW-leeftijd.

Maar dan moet de uitkering met 65 jaar wel lager zijn dan nu om langer doorwerken te stimuleren. Anders wordt er volgens hem onvoldoende bezuinigd.

Notitie

Donner en Klijnsma presenteerden in april een notitie met allerlei opties om de pensioenleeftijd te verhogen. Zo wordt al langer gedacht aan een geleidelijke verhoging vanaf 2016 met een maand per jaar. Ook een optie is het verhogen van de AOW-leeftijd in grotere stappen van één of twee jaar.