DEN HAAG - Het overleg tussen werkgevers en de vakbeweging over de toekomst van de AOW verloopt woensdag uiterst moeizaam in de Sociaal-Economische Raad (SER).

Nu wordt op onderhandelaarsniveau hard gewerkt aan een basis voor een akkoord, waarmee de top van werkgevers- en werknemersorganisaties verder kan.

Pas als de onderhandelaars eruit zijn, moet blijken of het nog voor de voorzitters van ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zin heeft om met de leiding van de vakcentrales FNV, CNV en MHP bijeen te komen.

Aanschuiven

Eerder op de dag was de verwachting dat halverwege de middag de top van werkgevers en vakbeweging kon aanschuiven in het SER-gebouw in Den Haag.

Nu stellen ingewijden dat het in het beste geval in de avond gaat gebeuren. De SER heeft tot middernacht de tijd om met een eensgezind advies aan het kabinet te komen.

Compromisvoorstel

Onder leiding van SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan hebben de onafhankelijke kroonleden in de raad de afgelopen tijd een compromisvoorstel voorbereid.

Als het niet lukt om sociale partners op één lijn te krijgen voor donderdag 1 oktober, dan kan het kabinet verder met zijn eigen plan om de AOW-leeftijd naar 67 te brengen.

De besprekingen tussen de onderhandelaars van werkgevers en vakbonden worden nu regelmatig geschorst. FNV-bestuurster Wilna Wind en haar collega-bestuurder Eddy Haket van de MHP wilden tijdens zo'n schorsing niets zeggen over de stand van zaken. ''Er is een radiostilte afgekondigd'', aldus Haket.

80.000 Banen

FNV Bondgenoten kondigde vorige week aan dat het 800 euro per jaar per werknemer zal eisen van werkgevers als die de plannen steunen om de AOW-leeftijd te verhogen naar 67 jaar. De bond wil het geld storten in een fonds waaruit het AOW-gat betaald kan worden.

Een dergelijke loonsverhoging zal op de middellange termijn echter leiden tot een verlies van 80.000 banen. Dat stelt minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken woensdag in antwoord op Kamervragen van D66.

Als de loonsverhoging geldt voor alle werknemers zal het overheidstekort de eerste twee jaren krimpen maar op middellange termijn met ruim 1 miljard euro toenemen, zo blijkt uit de brief van Donner.

Leden

Abvakabo, de ambtenarenbond van de FNV, zal een eventueel AOW-advies van de Sociaal-Economische Raad voorleggen aan de leden.

Of de SER er in slaagt met een advies te komen was op dat moment nog niet duidelijk. Maar ongeacht hoe een eventueel advies luidt, zal de bond het in een referendum aan de achterban voorleggen.

''Dat hoort bij een democratische proces'', zegt vakbondsvoorzitter Edith Snoey. ''Dit onderwerp is zo belangrijk, dat wij als Abvakabo FNV vinden dat onze leden ook de kans moeten hebben om hierover een uitspraak te doen.''

FNV Bondgenoten

Ook FNV Bondgenoten wil de uitkomst van het SER-overleg voorleggen aan de leden. ''In welke vorm we dat doen, is nog niet besloten'', aldus voorzitter Henk van der Kolk van FNV Bondgenoten.

Hij denkt aan een peiling via de website en het raadplegen van de kaderleden. ''Maar het zou ook een referendum kunnen zijn.''''