DEN HAAG - De top van werkgevers en vakbeweging komt woensdag halverwege de middag met SER-voorzitter Rinnooy Kan bijeen in uiterste poging een compromis te bereiken over de AOW.

De Sociaal-Economische Raad heeft nog een halve dag de tijd om met een eensgezind advies aan het kabinet te komen. Op tafel ligt onder meer een compromisvoorstel van de onafhankelijke kroonleden van de raad.

Dat gaat uit van een flexibele AOW-leeftijd. Wel worden mensen via belastingprikkels gestimuleerd na hun 65e door te blijven werken.

Lukt het de raad niet om er voor donderdag uit te komen, dan gaat het kabinet verder werken aan het eigen plan om de AOW-leeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar.