DEN HAAG - Het staat niet vast dat het kabinet 35 miljard euro moet gaan bezuinigen. Wel wil het dat topambtenaren op allerlei terreinen op zoek gaan naar bezuinigingen van die omvang.

Minister Wouter Bos (Financiën) maakte dat woensdag duidelijk tijdens de Financiële Beschouwingen in de Tweede Kamer, het debat over de financiële plannen voor volgend jaar.

''Het kabinet heeft geen bezuinigingsambitie van 35 miljard'', hield Bos de Kamerleden voor. Volgens hem moet volgend jaar nog blijken hoeveel van het fors opgelopen begrotingstekort structureel is en hoeveel niet.

Vooruitzichten

Ook is nu nog niet te zeggen hoe de economische vooruitzichten er voor de komende jaren uitzien.

Desondanks waarschuwde Bos dat, gezien ervaringen met vorige crises en in andere landen, ''het zeker niet onwaarschijnlijk is dat dit het type probleem is''. Om die reden wil hij het huiswerk met een waarde van 35 miljard op tafel hebben.

Meepraten

Tijdens het debat liet Bos ook weten dat hij de Tweede Kamer ''in de volle breedte'' laat meepraten over de miljardenbezuinigingen tijdens het debat.

Hij wees op de onderhandelingen van de coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie dit voorjaar, toen een pakket crisismaatregelen achter gesloten deuren in elkaar werd getimmerd.

Toen was er veel kritiek van de oppositie, omdat er niets meer aan de maatregelen veranderd kon worden.

Oppositie

Nu kiest het kabinet er bewust voor om iedereen, ook de oppositie, te betrekken bij de zoektocht naar miljardenbezuinigingen. De komende maanden gaan topambtenaren daar op een groot aantal terreinen naar op zoek. Het parlement krijgt volgens Bos alle opties te zien.

De minister verdedigde het uitgestippelde pad waarbij volgend voorjaar de topambtenaren hun resultaten aan het kabinet melden, waarna er ''fundamentele keuzes'' moeten worden gemaakt. Het kabinet wil vervolgens al in 2010 ''betekenisvolle stappen'' zetten.

Ambities

Volgens Bos is de opgave juist zo groot doordat het kabinet niet bereid is zijn ambities op terreinen als onderwijs of klimaat bij te stellen en desondanks toch de schatkist zo snel mogelijk op orde wil brengen.

''Dat is een ongelofelijk moeilijke opgave.''

Vacaturestop

Een oproep vanuit de Tweede Kamer om alvast een vacaturestop in te stellen voor ambtenaren die zich op ministeries uitsluitend bezighouden met beleid, vindt geen gehoor bij minister Bos.

Hij stelt dat een algehele vacaturestop ,,niet nodig en ongewenst'' is omdat departementen daardoor in de problemen kunnen komen.

Het voorstel voor een vacaturestop voor beleidsambtenaren kwam in reactie op een rapport van de Algemene Rekenkamer, waarin staat dat een lopende afslankingsoperatie bij de overheid onvoldoende oplevert.