DEN HAAG - De PvdA wil werkgevers en vakbonden verantwoordelijk maken voor het eerste jaar van de WW-uitkering. Daarna moeten gemeenten de taak overnemen om de werklozen zo snel mogelijk aan het werk te helpen.

Daarvoor pleitte Tweede Kamerlid Ton Heerts van PvdA dinsdag bij de Financiële Beschouwingen.

Heerts verwacht dat sociale partners werkloosheid beter zullen bestrijden als zij verantwoordelijk worden voor het eerste jaar van de WW.

De PvdA'er wijst erop dat om dezelfde reden werkgevers en vakbonden in de Sociaal-Economische Raad (SER) zelf al eens geadviseerd hebben om de WW in het begin aan hen over te laten.

Heerts wil dat het kabinet zijn idee uitwerkt in de heroverwegingen om te bezuinigen op de langere termijn.

UWV

Heerts hoopt met zijn plan het uitkeringsinstituut UWV die nu de WW uitvoert, kleiner te maken. Dat zou honderden miljoenen euro's schelen.

Ook is het volgens hem logischer dat na een jaar WW gemeenten die al over de bijstand gaan, zich over langdurig werklozen ontfermen.

WW-premie

Bovendien kan volgens Heerts op deze manier de WW-premie verdwijnen van het loonstrookje. Dat past in het idee van staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) om het loonstrookje simpeler te maken.

Volgens de PvdA'er moet het kabinet ook verdere uitvoering geven aan een bestaand SER-advies over arbeidsongeschiktheid.

Volgens dit voorstel moet de regeling voor deels arbeidsgeschikten (WGA-regeling) ook weggehaald worden bij het UWV. Private verzekeraars zouden dit beter kunnen.