PARIJS - Gesubsidieerde arbeid is volgens minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken nu niet de oplossing om werklozen verder te helpen op de arbeidsmarkt.

De bewindsman wees er dinsdag na een bijeenkomst van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs op dat veel gemeenten nog altijd veel geld kwijt zijn aan de oude 'Melkertbanen', waarin voormalig werklozen zijn blijven hangen.

Volgens Donner bleek tijdens de OESO-bijeenkomst dat veel Europese landen dezelfde slechte ervaringen hebben met gesubsidieerde arbeid.

Normale baan

De werklozen die in overheidsdienst komen met subsidie, stromen nauwelijks door naar een 'normale' baan.

De overheidsdiensten willen hen vaak ook niet ontslaan, omdat ze gewend zijn geraakt aan de goedkopere arbeid.

De les is volgens de minister dat alleen werklozen verder geholpen kunnen worden met gesubsidieerde arbeid, als die echt tijdelijk is en alleen bedoeld is om werkervaring op te doen.

Melkertbanen

Donner wil overigens gemeenten nu niet verbieden nog geld te steken in de Melkertbanen, die toenmalig minister Ad Melkert van Sociale Zaken in de jaren '90 voor langdurig werklozen creëerde. ''Dat betekent nu met de crisis deze mensen thuis laten zitten met een uitkering.''