AMSTERDAM - De vakbeweging wil dat mensen vanaf 2015 zelf kunnen kiezen of hun AOW met 65 jaar ingaat, met 70 of daartussen in.

Dat is de inzet van de FNV, CNV en MHP bij de onderhandelingen in de Sociaal-Economische Raad over de AOW.

Dat hebben de drie vakcentrales dinsdag op een gezamenlijke persconferentie in Amsterdam bekendgemaakt. Wie later met AOW gaat, krijgt een hogere AOW-uitkering.

De vakbeweging wil iedereen een welvaartsvaste AOW garanderen, zowel de ouderen van nu als de ouderen van de toekomst.

Trots

De uitkering groeit mee met de ontwikkeling van de lonen en wordt gecorrigeerd voor de stijgende levensverwachting.

FNV-voorzitter Agnes Jongerius benadrukte dat de AOW-uitkering bij 65 een uitkering zal blijven ''waar we trots op kunnen zijn''.

Volgens haar zal niemand die op zijn 65e verjaardag wil stoppen met werken, onder het sociaal minimum uitkomen.

Bezuinigen

Nu ligt een volledige AOW ongeveer op bijstandsniveau. Wel kunnen - net als nu - mensen die niet alle jaren vanaf hun 15e tot hun pensioenleeftijd in Nederland hebben gewoond, te maken krijgen met een AOW-gat

De vakcentrales denken dat hun voorstel evenveel oplevert als de plannen van het kabinet om de AOW-leeftijd te verhogen naar 67.

Het kabinet hoopt op termijn 4 miljard euro te bezuinigen. Het is volgens CNV-voorman Bert van Boggelen wel van belang dat werkgevers mensen straks ook de kans geven om na hun 65e door te werken.

Ouderen

Hij wees erop dat bedrijven nu nog vaak proberen van hun ouder personeel af te komen.

Ook willen de vakcentrales samen met de werkgevers plannen ontwikkelen om meer ouderen tussen 55 en 65 jaar aan het werk te houden.

In 2016 moet 60 procent van de mensen in deze leeftijdsgroep nog werken. Nu is dat een stuk minder.

Ouderwets

Werkgevers hebben eerder het voorstel gedaan om de AOW vanaf 2025 in een klap te tillen naar 67 jaar. Jongerius noemde het ''ouderwets denken'' om op die manier een grens te trekken.

''Wij scheren niet iedereen over een kam. Wij willen het systeem moderniseren en mensen de keuzevrijheid geven.''

Oppositie

De oppositiepartijen zijn, om verschillende redenen, tegen het voorstel van de vakbeweging.

''De vakbeweging heeft hiermee haar ziel aan de duivel verkocht. Zij geven rechten weg, wij knokken voor een AOW-leeftijd van 65'', zegt PVV-leider Geert Wilders.

Ook SP-leider Agnes Kant is ''teleurgesteld'' in de FNV en houdt vast aan een pensioenleeftijd van 65.

Vaag

Alexander Pechtold (D66), een voorstander van een hogere AOW-leeftijd, noemt het voorstel van de vakbonden ''vaag en ingewikkeld''.

Vakbonden en werkgevers moeten ''terug in het hok met Rinnooy Kan'' om een ultieme poging te doen toch voor 1 oktober met een gezamenlijk voorstel te komen.

Lukt dat niet, dan moet het kabinet terug naar het oude voorstel om de AOW in 24 jaarlijkse stappen te verhogen van 65 naar 67.

Werkgevers

De werkgevers zien ook niets in het voorstel van de vakbeweging voor een flexibele AOW-leeftijd.

Het bevat geen enkele prikkel om langer door te werken, vinden VNO-NCW en MKB-Nederland. Zij noemen ook de bezuinigingen die het volgens de vakbeweging oplevert ''bijzonder discutabel''.

Uitkering

De vakcentrales FNV, CNV en MHP willen dat vanaf 2015 mensen kunnen kiezen of zij de AOW laten ingaan met 65 jaar, 70 jaar of daartussen in.

De AOW-uitkering blijft in hun voorstel op peil, ook voor de mensen die met 65 stoppen met werken.Wie langer doorwerkt, krijgt wel een hogere uitkering.

De werkgevers willen de AOW-leeftijd opkrikken naar 67 jaar. Dat moet in een klap gebeuren in 2025.