DEN HAAG - Studenten moeten vaker bij de huurcommissie aan de bel trekken om hun hoge huur aan te vechten. Door de kamernood nemen studenten nog vaak te genoegen met te hoge huur of servicekosten.

"Laat het er niet bij zitten als je denkt dat je een poot uitgedraaid wordt." Die oproep deed minister Eberhard van der Laan (Wonen) maandag bij de herstart van de website checkjekamer.nl.

Op de site van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) kunnen studenten advies krijgen over een redelijke huur, brandveiligheid en goed onderhoud.

Sinds de start van de eerste versie van checkjekamer twee jaar geleden vroegen 30.000 studenten advies op de website.

Op de vernieuwde checkjekamer zijn ook de servicekosten meegenomen die studenten vaak moeten betalen. Ze kunnen dan bekijken of ze niet te veel betalen voor onder meer gas en licht.

Advies

Volgens LSVb-voorzitter Gerard Oosterwijk weten wel steeds meer studenten de huurcommissie te vinden als ze denken dat ze te veel huur betalen. De commissie kan over de hoogte van de huur een bindend advies uitbrengen.

Maar nog steeds stappen te weinig studenten naar de huurcommissie, vindt de LSVb. Twee jaar geleden, bij de start van checkjekamer, bleek al dat 40 procent van de studenten te veel kwijt is aan huur. Dat kan uiteenlopen van een paar tientjes tot meer dan honderd euro.

Eisen

Van der Laan wees op een recent onderzoek van de VROM-Inspectie waaruit bleek dat ongeveer de helft van de onderzochte studentenhuizen niet voldeden aan de eisen voor brandveiligheid. Dan gaat het onder meer om het ontbreken van goede vluchtwegen en rookmelders.

De LSVb gaat deze week nog een aantal studentensteden langs met de check-je-kamertour om de website onder de aandacht te brengen.