UTRECHT - Bank en verzekeraar SNS Reaal gaat een deel van de ontvangen staatssteun van 750 miljoen euro terugbetalen. Het bedrijf doet hiervoor een aandelenemissie. Dit maakte het financieel concern donderdag bekend.

SNS zal voor het eind van het jaar 185 miljoen euro, ongeveer een kwart van de steunsom overmaken aan de staat. Verder betaalt SNS 65 miljoen euro aan de Stichting SNS Reaal.

Deze meerderheidsaandeelhouder stak vorig jaar gelijk met de staat 500 miljoen euro in het concern.

Aandelen

SNS Reaal geeft door onderhandse plaatsing maximaal 26,15 miljoen nieuwe aandelen uit. De stichting heeft aangegeven ongeveer 1,9 miljoen aandelen van die emissie te willen kopen. Daardoor blijft het stemrecht van de stichting boven de 50 procent.

De opbrengst van de emissie, op basis van de slotkoers op woensdag 140 miljoen euro, wordt aangewend voor de aflossing.

Het verschil tussen de totale terugbetaling van 250 miljoen euro en die opbrengst wordt gefinancierd met kapitaal van de verzekeringstak.

Boete

Vorig jaar is afgesproken dat als SNS een derde van het steunbedrag ofwel 250 miljoen euro voor 10 december aflost, het bedrijf een boete van de helft van het aflosbedrag, ofwel 125 miljoen euro, ontloopt.

SNS lost slechts 185 miljoen euro af en moet over de resterende 65 miljoen euro wel een boete betalen van 32,5 miljoen euro. De stichting compenseert SNS hiervoor.

Aegon

Ook ING en Aegon kregen vorig jaar kapitaalinjecties van respectievelijk 10 miljard euro en 3 miljard euro.

Verzekeraar Aegon kondigde in augustus als eerste Nederlandse financiële instelling aan een begin te maken met de aflossing van de ontvangen staatssteun.