STRAATSBURG - Nederlandse europarlementariërs en experts vrezen dat Brussel een te grote greep gaat krijgen op de nationale gasvoorraden. Europees commissaris De Palacio (energie en transport) wil dat Nederland contracten met landen van buiten de EU verbreekt, bij grote tekorten op de markt.

PvdA-europarlementariër Corbey spreekt van een "onaanvaardbare inbreuk op de Nederlandse souvereiniteit". Dinsdag stemde een meerderheid van het Europees Parlement echter tegen een amendement van ChristenUnie/SGP om de plannen van De Palacio voor Nederland grotendeels ongedaan te maken.

120 dagen

De Palacio wil dat alle EU-landen niet zoals nu voor negentig, maar voor 120 dagen olie- en gasreserves aanhouden. Ook zouden gasvoorraden in principe alleen beschikbaar moeten zijn voor EU-landen als er sprake is van een grote crisis.

Corbey zegt dat "Nederland best solidair mag en moet zijn met andere landen, maar dit gaat echt te ver". "We vinden bovendien dat het begrip crisis in de voorstellen veel te vaag is omschreven."

Kou

De EU-lidstaten stemden eerder dit jaar al echter tegen De Palacio's strikte voorstellen voor olievoorraden. Experts die bij de onderhandelingen tussen de Spaanse eurocommissaris en de lidstaten zijn betrokken, vrezen echter dat de andere EU-landen minder aandacht hebben voor haar gasplannen. "Nederland loopt het risico in de kou te komen staan", aldus een expert.

De andere lidstaten hebben weinig aandacht voor gas, omdat Nederland de enige grote aardgasproducent is binnen de EU. Verder kent alleen Groot-Brittannië nog een kleine gasproductie. Ook Corbey vreest dat het Europees Parlement, dat volledige medezeggenschap heeft over de plannen van De Palacio, geen aandacht heeft voor een mogelijke Brusselse greep op de gasvoorraden.

Zeggenschap

Het europarlement stemde dinsdag in met een iets scherpere omschrijving van het begrip energiecrisis. Volgens Corbey geeft die omschrijving de Europese Commissie, als dagelijks bestuur van de EU, echter nog te snel en te eenvoudig zeggenschap over de Nederlandse gasbellen. "De regering moet daarvoor bevoegd blijven."

De lidstaten mogen zich nu opnieuw uitspreken over de zaak, waarna het parlement weer aan bod komt. Corbey wil binnen haar socialistische fractie nu meer verzet mobiliseren tegen De Palacio. De socialisten in het EP steunden dinsdag het enigszins, maar volgens de PvdA-politica nog niet voldoende, afgezwakte voorstel.