AMSTERDAM - Al duizend mensen hebben de pas geopende reïntegratietelefoon gebeld. Maandag belden vierhonderd mensen, dinsdag zeshonderd, zo heeft een woordvoerster van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) dinsdagmiddag laten weten.

Het UWV stelde het landelijke nummer maandag open. Het is bestemd voor WAO'ers die weer aan het werk willen. Het UWV gaat met de bellers hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt bekijken. Het is de bedoeling dat zij binnen acht weken met een reïntegratietraject beginnen. Zo'n traject duurt een tot anderhalf jaar.

Van de mensen die maandag belden, had 30 procent vragen die eigenlijk ergens anders thuis hoorden. De overigen waren bij de reïntegratietelefoon aan het goede adres.

De lijn is van maandag tot en met vrijdag te bereiken onder nummer 0900-9295.