HOOFDDORP - TNO probeert werknemers tijdens de lunch aan het wandelen te krijgen. De lunchpauze is voor mensen die zittend werk doen bij uitstek de gelegenheid de benen te strekken. Maar de meesten (59 procent) zitten gewoon te eten.

TNO Arbeid heeft een campagne ontwikkeld om werknemers naar buiten te krijgen. Twee instanties, de Belastingdienst in Amsterdam en het Centraal Justitieel Incasso Bureau in Leeuwarden, gaan kijken of de campagne aanslaat. De proef duurt een jaar.

Enthousiastelingen binnen deze bedrijven proberen zo veel mogelijk collega's aan het wandelen te krijgen. Werknemers die meedoen, krijgen voorafgaand en na afloop van het project een wandeltest. Met een hartslagmeter wordt gekeken hoe hun conditie is. Deelnemers moeten een vragenlijst invullen over hun leefstijl en gezondheid. Tijdens het project wordt nagegaan hoe vaak zij tussen middag gaan wandelen en hoe lang.

Nu neemt 55 procent van de Nederlandse beroepsbevolking te weinig beweging. Als iedere werknemer vijf maal per week in de lunchpauze een stevige wandeling van een half uur maakt, komt iedereen aan voldoende beweging.