PARIJS - Westerse landen moeten meer doen om werkzoekenden weer aan de slag te helpen. Op die manier moet worden voorkomen dat de verwachte forse groei van het aantal werklozen leidt tot langdurige, structurele werkloosheid.

Dat stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een woensdag gepresenteerd rapport over de arbeidsmarkt.

De vooruitzichten voor de arbeidsmarkt zijn somber, stelt de OESO. De werkloosheid in de dertig geïndustrialiseerde lidstaten van de OESO is in de afgelopen maanden al gestegen tot 8,3 procent van de beroepsbevolking, het hoogste niveau sinds de Tweede Wereldoorlog, en loopt in de tweede helft van volgend jaar waarschijnlijk op tot meer dan 10 procent.

Banencrisis

''De OESO-landen staan voor een banencrisis'', schrijft de denktank dan ook in het rapport. ''De creatie van banen zal significant achterlopen op elk herstel van de productie.''

De OESO waarschuwt voor het gevaar van langdurige werkloosheid. Volgens de organisatie leidt dit hoge sociale en economische kosten.

Zo zijn langdurig werklozen vaak minder gezond, hebben ze een minder hoge levensstandaard en zijn ze minder gelukkig. Door werkzoekenden actief te helpen kunnen overheden proberen deze problemen te voorkomen.

Gemiste kans

Hoewel landen hun actieve arbeidsmarktbeleid in de afgelopen maanden hebben uitgebreid, is er volgens de OESO sprake van ''een gemiste kans.'' Vergeleken met de totale stimuleringsmaatregelen is de hulp aan werkzoekenden bescheiden, stelt de organisatie.

Volgens de OESO hebben veel landen in de afgelopen jaren goede resultaten geboekt met reïntegratieprojecten, waarbij werklozen in ruil voor een uitkering werden verplicht zich om te scholen en te solliciteren. De denktank roept haar leden op door te bouwen op die successen.

Personeel

Bedrijven die tijdelijk last hebben van de economische crisis mogen alleen tijdelijk en gericht worden geholpen om personeel vast te houden, stelt de OESO.

''Anders is er een significant risico dat zulke plannen een obstakel worden voor herstel, doordat ze de herplaatsing van werknemers van bedrijven die hun beste tijd hebben gehad naar groeiende bedrijven in de weg staan.''