DEN HAAG - De Land- en Tuinbouworganisatie LTO wil in 2010 geen lastenverzwaring voor het bedrijfsleven. Volgens de boerenorganisatie hebben veel bedrijven in deze sector het heel zwaar. Extra heffingen zouden verkeer voor ze kunnen uitpakken.

Dat zegt LTO-voorzitter Albert Jan Maat zaterdag in De Telegraaf. ''De melkveehouders en de glastuinbouw, om maar een paar sectoren te noemen, hebben het heel zwaar op dit moment: een lastenverhoging heeft voor hen desastreuze gevolgen'', stelt Maat.

De voorzitter vreest voor een wetsvoorstel dat nu bij de Tweede Kamer ligt, waarin wordt voorgesteld dat veehouders meebetalen aan de destructie van dode dieren.

Ook zegt hij dat de waterschapslasten omhoog dreigen te gaan. ''Elke euro die extra moet worden uitgegeven door de ondernemer, heeft vergaande gevolgen voor de concurrentiepositie van de land- en tuinbouw'', aldus Maat.