AMSTERDAM - De door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling opgemaakte samengestelde leidende indicatoren voor 's werelds grootste economieën laten voor de maand juli verder herstel zien.

De in Parijs gevestigde organisatie van grote industrielanden zegt vrijdag dat daarbij duidelijke signalen van herstel nu zichtbaar zijn in alle zeven grote economieën.

Dit geldt in het bijzonder voor Frankrijk en Italië. Voor deze landen heeft de OESO zijn outlook voor de fase in de economische cyclus waarin ze zich bevinden verhoogd naar 'mogelijke expansie' van 'herstel'.

Stijging

De samengestelde index voor de dertig bij de OESO aangesloten landen samen steeg in juli naar 97,8 van 96,3 in juni.

Daarmee was juli de vijfde maand op rij van maand-op-maand stijgingen, die in grootte elke maand toenemen. Wel stond de index nog 1,9 lager dan een jaar eerder.

De index voor de Verenigde Staten klom met 1,6 punt tot 96,0, nog 4,3 punten onder de stand een jaar eerder.

Uitschieters

Die voor het eurogebied steeg met 1,5 punt tot 100,5, ten opzichte van een jaar eerder een stijging van 1,4 punt. Beide economische blokken zitten in de 'herstel' fase, aldus de OESO.

Positieve uitschieters Frankrijk en Italië zagen hun index maand op maand toenemen met respectievelijk 1,3 en 2,7 punten. Ten opzichte van juli 2008 stonden hun indices 4,6 en 8,0 punten hoger.

Ook China, India en Rusland zitten volgens de OESO in een fase van 'herstel'. Brazilië is het diepste punt in de cyclus 'mogelijk voorbij'.