BREDA - Ongeveer 4 miljoen mensen doen aan vrijwilligerswerk en besteden daar jaarlijks één miljard uur aan. Dat komt overeen met ongeveer 560.000 voltijdbanen. Dat heeft de Erasmus Universiteit berekend op verzoek van De Zonnebloem, die woensdag het zestigjarig bestaan viert.

Als de vrijwilligers betaald zouden worden op basis van de marktwaarde van hun werk, iets meer dan 20 euro per uur, zou het vrijwilligerswerk in ons land dus ruim 20 miljard euro kosten.

De Zonnebloem heeft het onderzoek laten verrichten, omdat het werk van vrijwilligers te weinig op waarde zou worden geschat.

Volgens de organisatie, die het leven van zieken en mensen met een handicap wat bloemrijker wil maken, neemt door de recessie de werkloosheid toe en daarmee ook het aantal aanmeldingen voor vrijwilligerswerk.