WENEN (RTR) - Het Internationale Atoom Energie Agentschap (IAEA) voorziet een flinke groei van kernenergie in Aziatische landen.

Het IAEA verwacht dat de capaciteit van de kerncentrales wereldwijd in 2030 minstens 40 procent groter zal zijn.

De voorspelling van de groei van kernenergie in het jaar 2030 door het IAEA is 8 procent hoger dan die van vorig jaar. Groei verwacht de organisatie vooral in China, India, Japan en Zuid-Korea.

Het IAEA ziet de zorg over het opwarmen van de aarde, het veiligstellen van de energievoorziening en de prijzen van fossiele brandstoffen als belangrijke drijfveren om te investeren in kernenergie.

Verwacht wordt dat India een van de grootste gebruikers van kernenergie zal worden.