DEN HAAG - Minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) is dinsdag in aanvaring gekomen met de coalitiepartijen ChristenUnie en CDA over de beperking van het aantal koopzondagen.

De bewindsvrouw wil oneigenlijk gebruik van koopzondagen wel tegengaan, maar per 1 januari 2010 lukt dat niet meer, verklaarde ze haar voorstel om de plannen een jaar uit te stellen.

De ChristenUnie en Van der Hoevens eigen CDA toonden zich ontstemd. Ze verwijten de minister dat ze op eigen houtje handelt terwijl de maatregel in het coalitieakkoord van CDA, PvdA en ChristenUnie is vastgelegd.

Afspraak

''Het gaat om een afspraak van drie partijen, zo stelde fractievoorzitter Arie Slob van de ChristenUnie. ''Dit kan de minister niet zomaar in haar eentje beslissen. Zo doen we dat niet.''

Ook volgens Elly Blanksma (CDA) heeft ze wat uit te leggen. ''We hebben eerder heel veel vragen gesteld, en nog zonder dat we naar de antwoorden hebben kunnen kijken of zonder een fatsoenlijk debat, ligt dit er.''

Aanpassingen

Het CDA ziet vooralsnog geen reden aanpassingen van de winkeltijdenwet uit te stellen. De PvdA steunt Van der Hoeven wel.

''Werk staat bovenaan in deze tijd van recessie. Er gaan volgens het Centraal Planbureau weliswaar niet heel veel banen verloren in de nieuwe aanpak, maar nu is iedere baan er een'', meldt Pauline Smeets (PvdA).

Verbaasd

Ook SP, SGP en VVD willen snel met de Van der Hoeven praten. Ze zijn verbaasd over het uitstel.

''Driekwart van de Nederlanders wil op zondag winkelen. De winkelier moet zelf kunnen bepalen of hij opengaat of niet. In Spakenburg zal op zondagochtend geen enkele kledingzaak open zijn, maar ergens anders wel. Laat mensen zelf kiezen of ze naar de kerk, het strand of sportveld gaan of dat ze willen winkelen'', meent Ton Elias (VVD).

Sharon Gesthuizen (SP) wil dat er snel iets wordt gedaan aan het toenemende aantal koopzondagen waardoor de zondag voor steeds meer werknemers steeds vaker een gewone werkdag wordt.

Zorgen

Van der Hoeven geeft aan dat ze de zorgen van werkgevers en werknemers tijdens de recessie niet nog groter wil maken.

Volgens het Centraal Planbureau (CPB) kost beperking van de koopzondagen op korte termijn hooguit tweeduizend banen en op langere termijn enkele honderden banen. Minder koopzondagen heeft volgens het CPB maar een beperkt effect op de economie.

Werkbezoek

Uit China, waar ze op werkbezoek is, laat de minister weten dat ze de ophef over haar voorstel niet goed snapt.

''Ik voer het kabinetsbesluit uit en ik heb geen letter veranderd aan het wetsvoorstel'. Ze zegt vooral praktisch te willen zijn.

''1 januari 2010 lijkt mij praktisch niet meer haalbaar. Vandaar mijn voorstel om het later te doen. Het is aan de Kamer of ze het met me eens zijn. Wil de Tweede Kamer de koopzondagen eerder, dan kan dat. Maar dan wordt het niet per 1 januari 2010, maar zo snel mogelijk nadat de Eerste Kamer zich erover heeft gebogen.''