AMSTERDAM - Het aantal politiemensen op straat en bij de recherche zal ondanks de komende bezuinigingen niet afnemen. Minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) heeft dat maandag mede namens de korpsbeheerders gegarandeerd.

Ze deed dat in een toespraak tijdens de opening van het nieuwe academisch politiejaar in de nieuwe locatie van de Politieacademie in Amsterdam. Later op de dag in Utrecht deden gemeenten een beroep op Ter Horst om niet verder te bezuinigen op de politie, omdat het dan onmogelijk wordt om ervoor te zorgen dat de criminaliteit met 25 procent afneemt.

Vakbonden, oppositiepartijen in de Tweede Kamer en de korpschefs, de dagelijkse leiding van de politie, keren zich ook tegen de door het kabinet opgelegde bezuinigingen en menen dat die wel degelijk ten koste gaan van blauw op straat.

De Nederlandse politie moet volgend jaar 148 miljoen euro inleveren. Dat bedrag loopt op tot 206 miljoen euro in 2014.

Bezuinigingsoperatie

De bezuinigingsoperatie is voor ongeveer twee derde het gevolg van een dure cao, die voor de politie is afgesloten. Daarnaast moet de politie inleveren, omdat de economische crisis ook de overheidsfinanciën raakt.

Ter Horst ziet de oplossing in efficiënter werken, bijvoorbeeld op personeelszaken, de salarisadministratie en de automatisering. Ook wil ze dat politiekorpsen hun eigen vermogen aanspreken.

Papierwerk

Volgens Ter Horst moet bovendien het papierwerk, waar veel agenten zich aan ergeren, afnemen. ''De bezuinigingen geven een extra prikkel om dit aan te pakken'', zei de bewindsvrouw.

Ze wees erop dat haar staatssecretaris, Ank Bijleveld, bezig is om ook voor de politie de administratieve lasten te verlichten.

Ter Horst hield de studenten verder voor dat de politie haar gezag in de samenleving moet terugwinnen. Dat kost tijd. Lange tijd was de politie 'de beste vriend' van de burger en vervaagde de grens tussen agent en maatschappelijk werker.

''Dat kunnen we ons niet veroorloven. Deze tijd vraagt om een andere rol: de politie is er vooral om de orde te handhaven en criminelen op te sporen'', zei de minister. ''Uw handelen op straat, uw gevoel voor de situatie, uw manier van bejegenen bepaalt het gezag van de politie.''