DEN HAAG - Steeds meer mensen doen een beroep op gesubsidieerde rechtsbijstand.

Dat blijkt volgens de Raad voor de Rechtsbijstand uit de monitor over 2008. Vorig jaar werd in totaal ruim 422.000 keer toestemming gegeven om rechtzoekenden een door de staat betaalde advocaat toe te wijzen.

Volgens de raad is de gesubsidieerde rechtsbijstand hiermee sinds het jaar 2000 met 44 procent gestegen. De toename is het grootst bij verdachten van strafzaken.

Uit de monitor blijkt dat vooral eenoudergezinnen, uitkeringsgerechtigden en niet-westerse allochtonen in aanmerking voor een door de overheid betaalde advocaat komen. In totaal zou 39 procent van de Nederlandse bevolking indien nodig aanspraak op rechtsbijstand kunnen maken.