LONDEN  - De ministers van Financiën van de G20, de landen met een sterke of een sterk groeiende economie, willen doorgaan met het stimuleren van de economie en het werken aan een compromis over het aanpakken van de bonussen van bankiers.

Ze willen bovendien opkomende landen als India en China meer zeggenschap geven binnen het Internationale Monetaire Fonds (IMF).

Dit staat in een slotverklaring van hun bijeenkomst zaterdag in Londen. Hun gastheer, de Britse premier Gordon Brown, had hen verwelkomd met de waarschuwing dat de tijd nog niet rijp is om daarvan af te zien.

Bonussen

Minister Wouter Bos had voor de aanpak van bonussen een voorzet gegeven in een open brief die werd ondertekend door andere ministers van Europese landen.

De regeringsleiders van de Europese Unie komen op 17 september in Brussel bijeen voor een extra top, die dan weer bedoeld is ter voorbereiding op de G20- conferentie van regeringsleiders een week later in Pittsburgh.

De ministers zijn nog niet uit de kwestie van de bonussen. De Verenigde Staten en Groot Brittannië willen die minder hard aanpakken dan onder meer Duitsland en Frankrijk. Dit vergt volgens de ministers nog verdere studie.

Concrete maatregelen

De Financial Stability Board, een club van financiële toezichthouders waaronder De Nederlandsche Bank, gaat zich buigen over handhaafbare afspraken voor bijvoorbeeld een plafond aan de bonussen in de financiële sector.

Volgens minister Wouter Bos van Financiën, is een stap gezet naar internationale afspraken. Hij schat de kans op ''meer dan 50 procent'' dat er op de G20-top in het Amerikaanse Pittsburgh later deze maand overeenstemming komt. ''Al zal het moeilijker worden naarmate je het hebt over concrete maatregelen'', tekende hij erbij aan.