DEN HAAG - Het kabinet trekt opnieuw geld uit voor de stimulering van de woningbouw, nu 150 miljoen euro.

Gemeenten kunnen van 1 oktober tot 1 november aanstaande subsidieaanvragen indienen voor projecten die zijn vertraagd of stilgevallen door de economische crisis.

Voor deze tweede tranche in de stimuleringsmaatregel stelt het kabinet twee extra voorwaarden. ''Ten eerste zal nu ook gekeken worden naar de daadwerkelijke kans op realisatie binnen de gestelde periode vóór 1 juli 2010."

"Ten tweede wordt nu ook meegewogen of het project extra werkgelegenheid met zich meebrengt door spin-off, bijvoorbeeld doordat met de woningbouw ook winkels of een parkeergarage worden gebouwd.''