DELFZIJL - De vakbonden FNV, CNV, VHP en De Unie verwerpen het eindbod voor een nieuwe cao van chemieconcern AkzoNobel. Zij roepen hun leden op hetzelfde te doen en in actie te komen als Akzo het bod niet verbetert.

Dat zei FNV-bestuurder Ron Vos vrijdag na een bijeenkomst met vakbondsleden van de AkzoNobel-fabriek in Delfzijl.

De bonden vroegen AkzoNobel om een loonsverhoging van 1,5 procent en de toezegging dat er komend jaar geen werknemers ontslagen worden. AkzoNobel wilde volgens Vos niet verder gaan dan 0,5 procent meer loon en ''wat gerommel in de marge''.

''Het gaat niet alleen om het verschil in loon'', aldus Vos. ''Het gaat vooral om de manier waarop er onderhandeld wordt. Akzo laat zich niets gelegen liggen aan de vakbonden en dat kunnen wij niet accepteren.''

Locaties

De vakbondsleden in Delfzijl sloten zich bij de bonden aan en verwierpen het voorstel van AkzoNobel. De bonden trekken de komende weken langs de andere Nederlandse locaties van het concern om de leden te mobiliseren.

AkzoNobel gaf in een reactie aan de grenzen te hebben opgezocht van wat de economische situatie rechtvaardigt. ''De rek is er nu uit'', aldus directeur Nederland Mike Tijdink.

Tijdink: ''In de huidige economische omstandigheden zou het zonder meer verstandig zijn een jaartje pas op de plaats te maken. We hebben echter een ultieme poging gedaan om er met de bonden toch uit te komen door een half procent structurele loonsverhoging te bieden.''

Loonsverhoging

Naast de loonsverhoging bood AkzoNobel onder meer ruimere mogelijkheden voor telewerken en lichtere ploegendiensten voor ouderen.

Verder wil het bedrijf meer arbeidsplaatsen creëren voor mensen die van jongs af gehandicapt zijn en nooit hebben kunnen werken (Wajongers) en biedt het zijn werknemers een uitgebreid arbeidsgeneeskundig onderzoek.