ROTTERDAM - De gevolgen van de internationale recessie doen zich onverminderd gelden in de Rotterdamse haven. In de eerste helft van dit jaar werd 13,4 procent minder aan goederen behandeld dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt het Havenbedrijf Rotterdam.

Toch nam de winst over de eerste helft van het jaar met slechts 8 miljoen euro af naar 77 miljoen euro. Tegenover een daling van de havengelden stond een stijging van opbrengsten als gevolg van de uitgifte van grond.

De lagere winst is voor het Havenbedrijf geen reden om het investeringsprogramma aan te passen.

Maasvlakte

Dit jaar wordt 370 miljoen euro geïnvesteerd. De helft gaat naar infrastructuur in het bestaande havengebied, de rest naar de Maasvlakte 2. Tot het jaar 2020 verwacht het havenbedrijf zo'n 4 miljard euro te investeren.

Het Havenbedrijf verwacht in de tweede helft van het jaar financieel een vergelijkbaar beeld als in de eerste helft.