DEN HAAG - De rechter mag de kantonrechtersformule ook toepassen bij de bepaling van schadevergoeding die een werkgever aan een werknemer moet betalen bij 'kennelijk onredelijk ontslag'. Dat stelt advocaat-generaal Spier vrijdag in zijn conclusie aan de Hoge Raad.

Het advies aan het hoogste rechtscollege van Nederland betreft een cassatieberoep tegen een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag van 2 december vorig jaar.

Dat ging over een beëindiging van de dienstbetrekking door een werkgever wegens arbeidsongeschikheid van de werknemer.

Het hof stelde vast dat er sprake was van kennelijk onredelijk ontslag en nam toen de kantonrechtersformule als uitgangspunt bij het vaststellen van de schadevergoeding.

Kennelijk onredelijk

Ontslag is volgens de wet 'kennelijk onredelijk' als de gevolgen voor de werknemer te ernstig zijn in vergelijking met het belang van de werkgever bij opzegging.

Kantonrechters passen hun berekeningsformule (op basis van het aantal gewerkte jaren en leeftijd) voor schadevergoeding doorgaans alleen toe in gevallen van ontbinding van de arbeidsovereenkomst.