DEN HAAG - De Tweede Kamer maakt een einde aan een van de grote ergernissen van consumenten: het ongemerkt en ongewild jarenlang vastzitten aan abonnementen en lidmaatschappen.

Een initiatiefwetsvoorstel van de PvdA dat daar een einde aan maakt, kreeg donderdag steun van een overgrote meerderheid van de Kamer.

''Bedrijven vangen consumenten als een bij in een lege fles met honing. Hij weet de ingang te vinden, maar komt er nooit meer uit'', verwoordde initiatiefnemer Martijn van Dam van de PvdA het gevoel van veel mensen die moeilijk van een abonnement of lidmaatschap af komen.

Hij diende bijna vijf jaar geleden een eerste versie in van zijn initiatiefwetsvoorstel dat een einde moest maken aan het fenomeen van de stilzwijgende verlenging.

Onbepaald

Een aantal wijzigingen later is de Kamer het er nu over eens. Het is de bedoeling dat de wet al op 1 januari volgend jaar in werking treedt.

De stilzwijgende verlenging is vervangen door abonnementen en lidmaatschappen met onbepaalde termijn, maar met een opzegtermijn van maximaal een maand.

Aangepakt

Abonnementen en lidmaatschappen die in de wet worden aangepakt, zijn die van sportscholen, boekenclubs, internet- en telefoniebedrijven en autopechdiensten.

Consumenten krijgen verder het recht om op dezelfde manier (post, internet, telefoon) op te zeggen als het abonnement was aangegaan.

Uitzondering

Voor kranten en tijdschriften is een belangrijke uitzondering gemaakt. Die mogen een opzegtermijn van drie maanden hanteren, waar in de wet verder een maximum van een maand geldt.

Van Dam verwees hierbij naar logistieke redenen (bestellen papier, advertentiewerving) en naar het feit dat de Nederlandse krantensector het economisch moeilijk heeft, maar vooral ook naar het belang van kranten voor de Nederlandse democratie en samenleving.

Kranten zijn volgens de PvdA'er een bondgenoot van het parlement bij het controleren van het kabinet.