DEN HAAG - Milieuminister Jacqueline Cramer keert zich tegen een dreigende overproductie aan grijze stroom, elektriciteit opgewekt met oude brandstoffen zoals kolen.

Volgens haar zal het kabinet extra maatregelen nemen als energieproducenten onvoldoende bijdragen aan een duurzame energievoorziening

Ze uitte haar zorgen in een speech waarmee ze woensdag het studiejaar van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen opende.

''Nederland is nog te snel tevreden met een zesje voor duurzaamheid'', aldus de PvdA-bewindsvrouw.

Kolencentrales

Eenergiebedrijven beginnen volgens haar te gemakkelijk aan de bouw van kolencentrales. De overproductie van goedkope grijze stroom daardoor drukt duurzame energie uit de markt.

Volgens Cramer is deze ontwikkeling ''desastreus'' voor de kabinetsambities op het gebied van energiebesparing en duurzame energie.

Partij kiezen

Volgens haar is het de taak van het kabinet om partij te kiezen ''voor de duurzame kant'' en dus groene stroom.

De economische crisis helpt niet echt mee. ''Kredietcrisis: dus nu even geen milieu' zou een historische fout zijn.''

Op schema

Het kabinet ligt op schema voor 2011. Maar voor de periode na dit kabinet tot 2020 zijn de doelstellingen (onder andere 20 procent duurzame energie zoals wind) weliswaar haalbaar, maar bestaat volgens Cramer nog ''grote onzekerheid''.

Zij zei dat het kabinet begin volgend jaar zal bekijken of en welke extra maatregelen nodig zijn.

Overschot

Twee weken geleden bleek uit een rapport van landelijk netbeheerder TenneT dat er een fors elektriciteitsoverschot dreigt. Dit jaar bedraagt het surplus al 1,7 gigawatt, vooral door een afname in het verbruik.

Maar in de komende jaren zal volgens TenneT het overschot toenemen als nieuwbouwprojecten doorgaan.

''Als alle geplande centrales doorgaan, kunnen we wel 30 miljoen Nederlanders van stroom voorzien'', stelt Cramer.

Het overschot exporteren naar andere Europese landen is volgens haar geen optie omdat in het buitenland ook fors wordt geïnvesteerd in conventionele energiecentrales.

Spoeddebat

GroenLinks-Tweede Kamerlid Kees Vendrik wil een spoeddebat over Cramers kritiek. Zij heeft volgens hem altijd gezegd dat de bouw van kolencentrales niet strijdig is met de klimaatdoelen van het kabinet.

Vendrik vraagt zich verder af waarom Cramer wil wachten tot 2010 met extra maatregelen.