DEN HAAG - Burgemeesters hoeven voorlopig niet te rekenen op een hoger salaris. Wel komen ze te vallen onder de wachtgeldregeling die al voor ministers en wethouders geldt.

Dat heeft minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken woensdag gezegd in een reactie op een rapport van het burgemeestersgenootschap.

Dat dringt aan op een hogere vergoeding voor burgemeesters, omdat die er de laatste jaren veel taken bij hebben gekregen. ''Het spijt me zeer. Dat zit er niet voor hen in'', zei Ter Horst.

Wachtgeld

Ze wees erop dat het kabinet heeft besloten de salarissen voor ministers niet te verhogen en dat de vergoedingen voor burgemeesters daarvan een afgeleide zijn.

Ter Horst benadrukte dat het kabinet wel andere dingen regelt voor burgemeesters, zoals wachtgeld.

Kroon

Burgemeesters die aftreden, moeten daarover vaak met de gemeenteraad onderhandelen. Ze vallen niet onder de wettelijke regeling, omdat ze niet gekozen worden maar benoemd door de kroon.

Een wetsvoorstel om dit veranderen, ligt nu bij de Tweede Kamer. Ook wil Ter Horst één vast salaris voor burgemeesters en de periodieke salarisverhoging afschaffen.

Orde

Tijdens het overleg met de Kamer kondigde de bewindsvrouw aan dat burgemeesters een handboek krijgen waarin alle bevoegdheden staan die ze kunnen gebruiken om de openbare orde te handhaven.

Nu zijn die niet altijd bekend, mede omdat ze vaak in verschillende wetten staan. Ook overweegt Ter Horst alle bevoegdheden op te nemen in de Gemeentewet.

Nooit perfect

Verder sprak ze haar waardering uit voor het werk van burgemeesters. Het gaat volgens Ter Horst nooit perfect in Nederland.

''Maar als je ziet waar burgemeesters voor komen te staan, zoals hooligans en kinderen die bij een brand omkomen, dan vind ik dat ze over het algemeen hun taak goed verstaan'', zei ze.

Functioneringsgesprek

Burgemeesters moeten volgens de minister elk jaar een functioneringsgesprek hebben met de vertrouwenscommissie.

Ook wil ze intervisie voor burgemeesters verplicht stellen. Daarbij spreken ze met collega's om van elkaars ervaringen te leren.