DEN HAAG - Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) stelt 14 miljoen euro beschikbaar voor verbetering van de bedrijfsvoering van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Met het geld wil zij ook de onderwijskwaliteit verhogen en het lerarentekort bestrijden.

Al deze doelen moeten volgens het ministerie ''op een innovatieve en baanbrekende wijze'' worden aangepakt.

''Geen gesloten schooldeuren tijdens de vakantieperiode voor mbo-studenten. Ruimere openingstijden voor docenten en studenten om aan projecten te werken."

"En door inzet van slimmere ICT kunnen leraren meer op maat gesneden onderwijs bieden'', meent het departement voortbordurend op ideeën die al uit het veld zijn aangereikt.

Idee

Van Bijsterveldt stelde woensdag dat ideeën uit het mbo-veld zelf moeten komen.

Van de zestig roc's (regionale opleidingscentra) hebben zich volgens haar ambtenaren al vijftien gemeld om deel te nemen aan een initiatief daartoe van onder meer het Innovatieplatform, dat zich tooit met de benaming 'Netwerkschool'.