DEN HAAG/DE BILT - Een onafhankelijke organisatie brengt de kosten van de politie in kaart. Dat gebeurt in opdracht van minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) en het Korpsbeheerdersberaad.

Volgens hen moet ook duidelijk worden wat er precies onder operationele sterkte wordt verstaan.

Dat heeft een woordvoerder van Ter Horst woensdag gezegd. De korpsbeheerders hadden bij de bewindsvrouw aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek, omdat ''de spanning tussen de bezetting en het beschikbare budget steeds verder toeneemt''.

Uit het onderzoek moet blijken wat een politieagent nu eigenlijk precies kost en hoeveel geld er nodig is om de toegezegde politiesterkte te halen.

Oplossing

Dat moet bijdragen aan een oplossing van de financiële problemen bij de politie. Al maandenlang is er veel discussie over de gevolgen van de miljoenenbezuiniging die het kabinet de politie heeft opgelegd.

Ter Horst onderhandelt momenteel met de korpsbeheerders (burgemeesters) over de manier waarop een en ander moet worden ingevuld.

Toegenomen

De korpsbeheerders zeggen dat hun zorgen over de bezuinigingen ''alleen maar zijn toegenomen'' sinds diverse financiële experts de risco's in kaart hebben gebracht. Zij maken zich grote zorgen over de ontwikkelingen op de lange termijn.

Tot de resultaten van kostenonderzoek er zijn, geeft het korpsbeheerdersberaad geen garantie dat de sterkte van de politie de komende jaren op peil blijft, schreef voorzitter en burgemeester van Den Haag, Jozias van Aartsen, recentelijk aan Ter Horst.

Inleveren

De Nederlandse politie moet volgend jaar 148 miljoen euro inleveren. Dat bedrag loopt op tot 206 miljoen euro in 2014. De bezuinigingsoperatie is voor ongeveer twee derde het gevolg van een dure cao, die voor de politie is afgesloten.

Daarnaast moet de politie inleveren, omdat de economische crisis ook de overheidsfinanciën raakt. Ter Horst ziet de oplossing in efficiënter werken en het aanspreken van het eigen vermogen van politiekorpsen.

De PvdA-bewindsvrouw houdt vol dat de bezuinigingen niet ten koste gaan van blauw op straat.

De vakbonden, oppositiepartijen en de korpschefs, de dagelijkse leiding van de politie, betwijfelen dat. De Tweede Kamer houdt op korte termijn opnieuw een debat over de bezuinigingen op de politie.