ROTTERDAM - De Nederlandse industrie en kennisinstellingen mikken op een uniek demonstratiewindmolenpark.

Het park moet 75 kilometer uit de kust van het Noord-Hollandse Callantsoog komen en staat in een waterdiepte van 30 tot 35 meter. Nergens ter wereld staat een windpark op deze diepte en op zo'n grote afstand van de kust.

Het plan werd woensdag in Rotterdam aangeboden aan minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken.

Jan Peter Balkenende

Het Innovatieplatform, een denktank onder aanvoering van minister president Jan Peter Balkenende, gaf de aanzet tot het zogeheten FLOW-plan.

De ondernemingen RWE Nederland, Eneco, netwerkbeheerder Tennet, Ballast Nedam, Van Oord, IHC Merwede, 2-B Energy en XEMC Darwind zijn naast onderzoekscentrum ECN en de TU Delft betrokken bij het project.

Onderzoeksprogramma

Het plan omvat behalve het windpark een onderzoeksprogramma en moet onder meer leiden tot het ontwikkelen van nieuwe installatietechnieken, waarmee bedrijven in ons land zich wereldwijd kunnen onderscheiden.

Het windpark zal vanaf het land niet zichtbaar zijn en twintig tot zestig turbines tellen.

Behoefte

Het initiatief moet de doelstelling van het kabinet dichterbij brengen om in het jaar 2020 windparken met een totale capaciteit van 6000 megawatt op de Noordzee te hebben.

Het demonstratiewindpark krijgt een capaciteit van 100 tot 300 megawatt, genoeg om te voorzien in de behoefte aan elektriciteit van 100.000 tot 300.000 huishoudens.

Positief

Van der Hoeven staat positef tegenover het plan, waarvan de financiering nog onduidelijk is. Zij noemde het uniek in de wereld.

De minister wil met de bedrijven om de tafel gaan zitten om te bezien hoe het project ondersteund kan worden.