AMSTERDAM - Uitzendbureaus in de regio Amsterdam regelen de komende tijd 250 traineeplekken voor jongeren. Zij zorgen voor een plaats bij een bedrijf en begeleiden hen.

De gemeenten in de omgeving betalen de jongeren vervolgens een inkomen dat even hoog is als een uitkering.

Dat hebben de gemeenten in de regio en de Algemene Bond Uitzendondernemingen met elkaar afgesproken, maakte de gemeente Amsterdam dinsdag bekend. Het doel hiervan is de jeugdwerkloosheid tegen te gaan.

De werkloosheid onder jongeren loopt door de economische crisis snel op. Eind mei waren er in Amsterdam en omstreken bijna vijfduizend jongeren die geen werk hadden, maar daar wel naar op zoek waren. Dat was 33 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Stimuleren

De gemeenten gaan jongeren ook stimuleren om langer door te leren, aangezien ze het erg moeilijk zouden krijgen als ze nu de arbeidsmarkt zouden betreden.

Zo houden ROC's speciale acties waarbij leerlingen zich kunnen inschrijven voor vervolgopleidingen.

De maatregelen in de regio Amsterdam vloeien voort uit het landelijk actieplan Jeugdwerkloosheid van het kabinet.