DEN HAAG - Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken roept ouders van jeugdwerklozen op hun kinderen naar de arbeidsbemiddelaars en (studie)adviseurs van de Werkpleinen te sturen.

Dat zei Klijnsma dinsdag, nadat vrijwel alle dertig regio's hun actieplannen in de strijd tegen de jeugdwerkloosheid bij de bewindsvrouw hadden ingeleverd.

Klijnsma heeft eind juni met wethouders uit alle dertig regio's in Nederland afgesproken dat er voor 1 september dertig actieplannen liggen, waarin gemeenten, uitkeringsinstantie UWV, werkgevers, vakbonden, onderwijs en jeugdzorg samenwerken tegen de toenemende jeugdwerkloosheid met de economische crisis.

Jongerenloketten

De betrokken instanties werken samen via speciale jongerenloketten op de Werkpleinen, ofwel de nieuwe Arbeidsbureaus.

Het is zaak volgens de staatssecretaris dat ook ouders van de kinderen die thuiszitten, meewerken om hun kroost aan een baan of (vervolg)opleiding te helpen.

Goedkeuring

De actieplannen uit de regio's moeten nog worden goedgekeurd volgens een woordvoerder van Klijnsma.

De bedoeling is dat de staatssecretaris volgende week met ruim de helft van de wethouders hun plannen ondertekent. De overige regio's volgen later in september.

Plan van aanpak

Klijnsma lanceerde dit voorjaar met collega-staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) en minster André Rouvoet (Jeugd en Gezin) een plan van aanpak tegen de oplopende jeugdwerkloosheid.

Daarvoor trekt het kabinet in totaal ruim een half miljard euro uit. Daarvan gaat ongeveer 300 miljoen euro naar onderwijs.

Opleiding

Het kabinet wil jongeren die van school komen, stimuleren door te leren, omdat hun kansen op werk door de recessie kleiner zijn geworden. Het idee is dat jongeren beter uit de crisis komen als ze beter zijn opgeleid.

De MBO Raad maakte eerder deze week bekend dat door kabinetsmaatregelen komend schooljaar tienduizend leerlingen extra in- en doorstromen in het middelbaar beroepsonderwijs.