DEN HAAG - Het kabinet zoekt uit hoe er na 2011 verder kan worden bezuinigd om de overheidsfinanciën op langere termijn weer op orde te brengen.

Op Prinsjesdag kondigt de regering een serie verkenningen aan, die uit moeten wijzen hoe de overheid op terreinen als arbeidsmarkt, zorg en woningmarkt veel minder geld kwijt kan zijn.

Dat hebben ingewijden maandag gemeld. Het zou gaan om in totaal een kleine twintig onderzoeken. Per beleidsterrein moet duidelijk worden hoe er 20 procent minder geld naartoe kan.

Ook kan er bekeken worden hoe sommige beleidsterreinen, zoals fiscale stelsel of arbeidsmarkt, beter kunnen functioneren.

Taboe

Op voorhand lijken er geen onderwerpen taboe te zijn. Het betekent voor de coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie dat in aanloop naar de volgende verkiezingen alle heikele kwesties weer de revue kunnen passeren, zoals ingrepen in de WW of hypotheekrenteaftrek.

Dit voorjaar kwam het kabinet al met plannen om fors op de uitgaven te gaan besparen, maar door tegenvallende cijfers over de economische groei lijkt dit niet genoeg te zijn.

Daarom wil het kabinet uitzoeken hoe er na 2011 een schepje bovenop kan. Zuiniger aan doen is hard nodig, omdat door de financiële crisis het begrotingstekort en de staatsschuld fors aan het oplopen zijn.

Van Agt

In het verleden is eerder tijdens economisch zeer zwaar weer via verkenningen gezocht naar mogelijkheden om in de toekomst flink te kunnen bezuinigen. Het startsein daarvoor werd gegeven door het kabinet onder leiding van Dries van Agt in 1981.

Ambtenaren rekenden toen op tientallen terreinen varianten uit, onder meer ook een verplichte variant die 20 procent minder kosten opleverde.