DEN HAAG - Het kabinet is het vrijdag eens geworden over de begroting van volgend jaar. Minister Wouter Bos van Financiën toonde zich vrijdag na afloop van de wekelijkse ministerraad tevreden over het bereikte resultaat.

"We zijn er in een buitengewoon moeilijk jaar in geslaagd een goede begroting in elkaar te zetten'', zei hij.

De miljoenennota voor 2010 biedt ruimte om geld in de economie te steken, aldus Bos.

Vooruit blikken

De minister herhaalde dat het kabinet bij de presentatie van de begroting op Prinsjesdag niet alleen vooruit wil blikken op 2010, maar ook alvast kijkt naar de jaren die daarop volgen. ''Na 2010 liggen er forse problemen op ons bordje die om fundamentele beslissingen vragen.''

Sinds half augustus spraken de ministers bijna dagelijks over de plannen voor volgend jaar. Afgelopen dagen maakten verscheidene bewindslieden al duidelijk dat de gesprekken soepel verliepen.

De belangrijkste reden daarvoor is dat dit voorjaar de coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie al tot een groot pakket crisismaatregelen besloten. Bovendien is er door het economisch zwaar weer geen extra geld te besteden.