REYKJAVIK - Het IJslandse parlement heeft vrijdag ingestemd met terugbetaling van 1,3 miljard euro aan Nederland.

Maar de voorwaarden die er aan de goedkeuring zijn gesteld maken het onduidelijk of minister Wouter Bos van Financiën zijn geld binnen de afgesproken termijn terugkrijgt.

Het IJslandse parlement heeft sinds de deal tussen Nederland en IJsland begin juni werd gesloten, met tussenpozen gedebatteerd over het akkoord.

Veel IJslanders en ook veel parlementariërs vonden dat de bevolking de dupe werd van de fouten bij de IJslandse internetspaarbank Icesave.

Die ging vorig najaar failliet terwijl er nog voor miljarden aan spaarrekeningen van Nederlanders en vooral Britten openstonden.

Spaarders

In Nederland schoot minister Bos het grootste deel van het geld voor aan de Nederlandse spaarders.

Maar hij kwam met de IJslandse regering overeen dat die de schuld van 1,3 miljard tussen 2016 en 2024 helemaal aan Nederland zou terugbetalen. De Britse regering heeft nog 2,5 miljard euro tegoed van Reykjavik.

De Althingi, het IJslandse parlement, maakt dat nu afhankelijk van het economische herstel in IJsland, dat bijzonder zwaar werd getroffen door de internationale financiële crisis vorig najaar en praktisch failliet ging.

Parlement

Het parlement wil dat IJsland Nederland jaarlijks niet meer terugbetaalt dan 2 procent van de opgetelde groei van de economie, gemeten vanaf het crisisjaar 2008. Een tegenvallende economische groei in IJsland zou dan negatief uitwerken voor Nederland.

Het parlement stelt ook dat Nederland en Groot-Brittannië moeten instemmen met de voorwaarden, anders is er wat het IJslandse parlement betreft geen akkoord.

Duidelijkheid

In hoeverre de voorwaarden een probleem zijn voor minister Bos, is nog niet duidelijk. Zijn ministerie reageerde vrijdag voorzichtig door te stellen dat het positief is dat er na wekenlang debatteren nu duidelijkheid is gekomen uit Reykjavik. Bos wacht de interpretatie door de IJslandse regering af.

De IJslandse premier Johanna Sigurdadottir verwelkomde de goedkeuring van de Icesave-wet door het parlement. Ze kondigde aan met de Britse en de Nederlandse regering te gaan overleggen.

Sigurdadottir noemde de afspraken over terugbetaling van de Icesave-tegoeden ''de grootste financiële verplichting ooit door de regering van IJsland aangegaan''.

Doel van de parlementaire behandeling van de wet was om het herstel veilig te stellen van IJslands economie en financieel systeem.

Aarzeling

In de Tweede Kamer is met enige aarzeling gereageerd op de berichten uit Reykjavik. ''Zij wijken af van wat eerder afgesproken is en daarmee zijn de onderhandelingen over het verdrag weer open'', zei CDA-Kamerlid Elly Blanksma.

Volgens VVD-Kamerlid Frans Weekers kan het niet zo zijn dat als gevolg van de IJslandse eisen de Nederlandse belastingbetaler de dupe is. ''Linksom of rechtsom, dat geld moet terug.

Desnoods doen ze er maar een paar jaar langer over.'' PvdA-Kamerlid Paul Tang ziet een rol voor het Internationaal Monetair Fonds (IMF) weggelegd om de draagkracht van IJsland te beoordelen.