DEN HAAG - Minister Gerda Verburg (Landbouw) past de aanpak van de Q-koorts onder melkgeiten en -schapen aan.

De meldingsplicht voor getroffen bedrijven gaat veranderen en gebeuren op basis van melktankonderzoek van alle bedrijven.

Daardoor zijn gerichte maatregelen mogelijk, zoals het niet langer mogen afvoeren van dieren door besmette bedrijven naar 'schone' bedrijven.

Geiten- en schapenhouders moeten de dieren dan op hun bedrijf houden of laten slachten. ''Dat mag de boer zelf weten. Er is geen verplichtende werking'', lichtte vrijdag een woordvoerder van Verburg toe.

Abortus

Nu nog moeten grote bedrijven (met meer dan vijftig dieren) zich melden als binnen dertig dagen bij 5 procent van de drachtige dieren abortus optreedt.

Met het melktankonderzoek, waarbij monsters worden genomen, is de ziekte veel makkelijker op te sporen en te zien of een bedrijf al dan niet besmet is.

Verplicht

De nieuwe methode wordt begin volgend jaar verplicht toegepast. De verwachting is dat 30 procent van de ongeveer vierhonderd grote bedrijven in ons land, besmet zal zijn.

Zolang blijven de huidige maatregelen van kracht, aldus LNV-topambtenaar Peter de Leeuw. Hij verwacht dat de vaccinatiecampagne volgend jaar wel uitgebreid zal worden over het hele land, afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare vaccins.

''Wat er uit de markt te halen viel dit jaar, hebben we gehaald.''

Sluiting

Drastische maatregelen zoals het verplaatsen of sluiten van stallen gaan op dit moment te ver, aldus Verburg in een brief aan de Tweede Kamer. De brief is ook ondertekend door minister Ab Klink (Volksgezondheid).

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseerde eind juli al dit soort maatregelen als in 2010 het aantal Q-koortsgevallen onder mensen niet daalt.

Besmettingen

Tot dusver dit jaar zijn er ruim tweeduizend besmettingen bekend. Vorig jaar waren dat er nog duizend. Vijf mensen zijn dit jaar overleden aan de ziekte.

Een nog verdergaande stap als het doden van besmette dieren vindt LNV voorbarig. ''We weten niet of zo'n maatregel op korte termijn effectief is'', aldus De Leeuw.

Stof

De ziekte wordt niet door mensen op elkaar overgedragen maar verspreid via stof door de lucht, als bijvoorbeeld mest wordt uitgereden.

LTO Nederland ondersteunt de maatregelen. Wel vraagt de organisatie aandacht voor bedrijven die door vervoersbeperkingen in de problemen kunnen komen.