DEN HAAG - De koopkracht van de Nederlander daalt volgend jaar gemiddeld met een kwart of een half procent. Gezinnen met één kostwinner en een modaal brutosalaris van 30.000 euro gaan er waarschijnlijk het meest op achteruit: min 1 procent.

Kostwinners met twee keer modaal gaan er 0,75 procent op achteruit.

Dat blijkt uit berekeningen die donderdag in de ministerraad op tafel lagen, zo bevestigen bronnen rond het kabinet. De cijfers komen op Prinsjesdag officieel naar buiten. Het kabinet legt vrijdag de laatste hand aan de begroting voor 2010.

De gemiddelde Nederlander gaat in 2010 de recessie echt in de portemonnee voelen. Dit jaar stijgt de koopkracht nog voor de mensen die hun baan behouden.

Over 2009 en 2010 samen gemeten gaat iedereen die niet werkloos wordt, er op vooruit. Hun koopkracht zal eind 2010 hoger liggen dan eind 2008.

Rouvoet

Vicepremier André Rouvoet wilde donderdag niet ingaan op uitgelekte koopkrachtcijfers, maar stelde wel dat de begrotingsbesprekingen de afgelopen weken ''buitengewoon soepel'' zijn verlopen.

Minister Wouter Bos van Financiën had zich eerder al op vergelijkbare wijze uitgelaten. Volgens Rouvoet is het elk jaar zo dat de minister van Financiën bij de begrotingsonderhandelingen benadrukt dat de marges voor nieuw beleid heel klein zijn.

''Maar nu is het écht waar. Dit is een moeilijke tijd'', aldus Rouvoet.

Donner

CDA-minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken waarschuwde voor een ''fixatie'' op koopkracht. Volgens hem zijn herstel van de economie en behoud van werkgelegenheid veel belangrijker.

In de huidige economische crisis is het bovendien een illusie om in koopkracht een grote stap vooruit te gaan, aldus Donner.

Hij noemde het gezien de ernst van de recessie ''uiterst merkwaardig'' dat in Nederland behalve de werklozen iedereen er dit jaar nog wel op vooruit gaat.